โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

ติดต่อเรา


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี 
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ1301 ,08-6469-7010

https://trpb.rmutl.ac.th/

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา