โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 กิจกรรม

โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ศุกร์ 19 เมษายน 2567 - ศุกร์ 19 เมษายน 2567

สถานที่ : บริเวณลานพ่อปู่ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
    >> อ่านต่อ


รับสมัครการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (ลาบ)
อังคาร 12 มีนาคม 2567 - ศุกร์ 12 เมษายน 2567

สถานที่ : รับสมัครรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
เปิดรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (ลาบ) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2567  ***ขยายเวลารับสมัคร*** >> อ่านต่อ


รับสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา
อังคาร 12 มีนาคม 2567 - ศุกร์ 12 เมษายน 2567

สถานที่ : รับสมัครรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
เปิดรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันส้มตำลีลา ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2567  ***ขยายเวลารับสมัคร*** >> อ่านต่อ


กิจกรรมฝึกอบรม “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตร ระบบปรับอากาศและห้องเย็น
พุธ 19 เมษายน 2566 - ศุกร์ 21 เมษายน 2566

สถานที่ : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี
     กิจกรรมฝึกอบรม “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตร ระบบปรับอากาศและห้องเย็น" ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2566 ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านระบบปรับอากาศและห้องเย็น ให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ มูลนิธิโครงการหลวง... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 - จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : รนศ.สวท.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยการคัดเลือกของ สพม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป  กดคลิกที่นี่   >> อ่านต่อ


งานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565
ศุกร์ 2 ธันวาคม 2565 - อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
   ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย - นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม - นิทรรศการด้าน... >> อ่านต่อ


ประชุมหารือการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565 - จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรจองสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเข้าหารือการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน การบริหารจัการน้ำตามแนวพระราชดำริ และโครงการใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา และคณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบัน >> อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านช่างสำหรับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 - อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านช่างสำหรับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม” ในวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ร่มพระบารมี โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา บนฐานรากการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์จริง   >> อ่านต่อ


ประชุมติดตามงาน ปีงบประมาณ 2562
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 - ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน
       ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมติดตามงานโครงการในหมวดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562       โดยมีผู้เเทนจากส่วนงานต่างเข้ารวม อย่างพร้อมเพียง นำเสนองานที่ดำเนินงานในสองไตรมาสที่ผ่านมา นำเสนอแผนและผลการใช้เงิน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน  >> อ่านต่อ


การตรวจสอบระบบทำความเย็นของโรงคัดบรรจุ
จันทร์ 11 มีนาคม 2562 - ศุกร์ 15 มีนาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร
     ทีมงานส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อตรวจสอบระบบทำความเย็นในโรงคัดบรรจุของศูนย์ฯ  ทั้งนี้ในการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทำความเย็นอยู่เสมอ จะทำให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการควบคุมอุณหภูมิในการทำความเย็นที่ต้องการได้ดี อีกทั้งยังช่วยในการลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการชำรุดของอุปกรณ์ทำความเย็นได้อีกด้วย >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 19

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา