โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 - จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : รนศ.สวท.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยการคัดเลือกของ สพม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป  กดคลิกที่นี่   >> อ่านต่อ


งานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565
ศุกร์ 2 ธันวาคม 2565 - อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
   ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย - นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม - นิทรรศการด้าน... >> อ่านต่อ


ประชุมหารือการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565 - จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรจองสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเข้าหารือการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน การบริหารจัการน้ำตามแนวพระราชดำริ และโครงการใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา และคณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบัน >> อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านช่างสำหรับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 - อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านช่างสำหรับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม” ในวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ร่มพระบารมี โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา บนฐานรากการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์จริง   >> อ่านต่อ


ประชุมติดตามงาน ปีงบประมาณ 2562
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 - ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน
       ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมติดตามงานโครงการในหมวดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562       โดยมีผู้เเทนจากส่วนงานต่างเข้ารวม อย่างพร้อมเพียง นำเสนองานที่ดำเนินงานในสองไตรมาสที่ผ่านมา นำเสนอแผนและผลการใช้เงิน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน  >> อ่านต่อ


การตรวจสอบระบบทำความเย็นของโรงคัดบรรจุ
จันทร์ 11 มีนาคม 2562 - ศุกร์ 15 มีนาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร
     ทีมงานส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อตรวจสอบระบบทำความเย็นในโรงคัดบรรจุของศูนย์ฯ  ทั้งนี้ในการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทำความเย็นอยู่เสมอ จะทำให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการควบคุมอุณหภูมิในการทำความเย็นที่ต้องการได้ดี อีกทั้งยังช่วยในการลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการชำรุดของอุปกรณ์ทำความเย็นได้อีกด้วย >> อ่านต่อ


2019-03-08_ประชุมสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มทร และ มจธ
ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 - ศุกร์ 8 มีนาคม 2562

สถานที่ : ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนันสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
      ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดการประชุมเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญงวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าโครงการหลวง ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00 น.   >> อ่านต่อ


2019-03-06_ความคืบหน้าของโรงผลิตบล็อกประสาน
พุธ 6 มีนาคม 2562 - พุธ 6 มีนาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนันสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร
คณะทำงานของส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางไปที่ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  ร่วมกันวางแผนติดตั้งระบบไฟฟ้าของโรงผลิตบล็อกประสาน ให้ได้ตามมาตรฐานการติดตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่การขุดร่องดินเพื่อวางแนวสายไฟฟ้า และเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้า >> อ่านต่อ


29-12-2561_ทำบุญสำนักงาน
เสาร์ 29 ธันวาคม 2561 - เสาร์ 29 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา
ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำโดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ ดร.วรจักร์ เมืองใจ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยช่วงเช้าได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ให้สวดพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยถวายเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สำนักงาน และช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ที่ในองค์กร >> อ่านต่อ


ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ
พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 - เสาร์ 29 ธันวาคม 2561

สถานที่ : โรงเรียนรัปปาปอร์ต
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร และ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด
ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มทรล้านนา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด และคณะทำงานโครงการ กพด. ได้เดินทางไปยัง  รร.รัปปาปอร์ต ได้สร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ทันตอนสิ้นปี 2561 เพื่อรองรับการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคให้กับคุณครู นักเรียนกว่า 100 คน >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 15

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา