โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม โครงการรวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กิจกรรม โครงการรวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ในโอกาสเปิดโครงการ รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ต่อ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา