โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ในโอกาสเปิดโครงการ รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ในโอกาสเปิดโครงการ รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วีรวิทย์ ณ วรรณมา จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ต่อ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเปิดโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
          โดยกังหันชัยพัฒนา เป็นความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) มีคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ราชมงคลล้านา ได้ถอดแบบจากกังหันชัยพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรูปแบบและพระราชดำริ เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการเติมออกซิเจนในน้ำ และโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ (วัดปทุมสราราม) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบงบประมาณในการจัดสร้าง
          เพื่อพัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวงและบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และฟื้นฟูสภาพหนองน้ำให้คืนความสวยงามแก่หนองบัวพระเจ้าหลวง เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดและนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่จะมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญประจำอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงใช้เป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอันตุกะจากต่างแดน โดยจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบจากการบริการและการจำหน่ายสินค้าชุมชนแก่นักท่องเที่ยวได้ในอนาคตด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา