โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนแผนกวิศวกรรม มูลนิธิโครงการหลวง | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนแผนกวิศวกรรม มูลนิธิโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์  เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แมน 
ตุ้ยแพร่ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทำงานแผนงานโครงการใต้ร่มพระบารมี ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับ คณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและคณะทำงานแผนกวิศวกรรม มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานแผนกวิศวกรรม กำหนดยุทธศาตร์ในการพัฒนาองค์กร ใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม อีกทั้งต้องการพัฒนาความสามารถบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถที่เหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านวิศวกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิศวกรรมในพื้นที่โครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ


คลังรูปภาพ : 3-10-65


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา