โลโก้เว็บไซต์ แผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมถวาย ข้าวสาร แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ (วัดปทุมสราราม) 29/12/65 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

แผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมถวาย ข้าวสาร แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ (วัดปทุมสราราม) 29/12/65

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565 โดยแผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมถวาย ข้าวสาร แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ (วัดปทุมสราราม)
     วันที่ 29 ธันวาคม 2565 แผนงานใต้ร่มพระบารมี" สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหัวหน้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา