โลโก้เว็บไซต์ แผนงานใต้ร่มพระบารมี รดน้ำดำหัว รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง 19 เม.ย. 66 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

แผนงานใต้ร่มพระบารมี รดน้ำดำหัว รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง 19 เม.ย. 66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดยแผนงานใต้ร่มพระบารมี รดน้ำดำหัว รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง
     วันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรเข้ารดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา