โลโก้เว็บไซต์ แผนงานใต้ร่มพระบารมี รดน้ำดำหัว รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

แผนงานใต้ร่มพระบารมี รดน้ำดำหัว รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรเข้ารดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เนื่องในวาระโอกาสวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อบ รวมถึงขอขมาลาโทษ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา