โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินพัฒนาพื้นที่สูงประสานความร่วมมือกับ มจธ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินพัฒนาพื้นที่สูงประสานความร่วมมือกับ มจธ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา ณ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา และคณะทำงานแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะทำงาน  เข้าประชุมร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส. โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวการต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 แห่ง และได้นำเสนอข้อมูลยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง ให้แก่คณะทำงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีหลักการพัฒนาพื้นที่เพื่อการลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวบ้านบนพื้นที่สูงผ่านกลไกความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการหารือแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนางาน และการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

ภาพ/เรียบเรียง นายวธัญญู  วรรณพรหมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา