โลโก้เว็บไซต์ TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มิถุนายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 1904 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

laugh มาแล้วกับองค์ความรู้ Digital Book "การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ"

enlightened การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มลักษะพิเศษหรือจุดเด่นบางอย่างให้ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีปริมาณไม่ล้นตลาด อีกทั้งยังเสริมสร้างอาชีพใหม่ๆในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 

ผู้เขียน              ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา  เขตพื้นที่ลำปาง  สังกัดสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จัดทำโดย         กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2566  จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-983-5
ISBN 978-974-625-981-1 (e-book)

 

heart อ่านแบบ Digital Book หรือ Download ได้ที่ https://trpb-app.rmutl.ac.th/book/book.php?id_book=28 yes

mail ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ สาระความรู้ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่ https://trpb.rmutl.ac.th/yes


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา