โลโก้เว็บไซต์ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2566 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 1997 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

enlightenedมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการรักษาพันธุ์พืชที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ : มะเขือเทศจักรพันธ์ 1, มะเขือเทศจักรพันธ์ 2, ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย ฟักทองประกายดาวล้านนา, กวางตุ้งเหลืองล้านนา, มะเขือเปราะเพชรล้านนา
  2. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักประจำปี 2566
  3. โครงการผลิตแตงกวาผลสั้น, แตงกวาผลยาว, มะเขือเทศจักรพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

จัดทำโดย          กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                         สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

                         มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบโดย     กองประชาสัมพันธ์

 

heartอ่านแบบ Digital Book หรือ Download ได้ที่ https://trpb-app.rmutl.ac.th/book/book.php?id_book=32#page/2yes

mailติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ สาระความรู้ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่ https://trpb.rmutl.ac.th/yes


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา