โลโก้เว็บไซต์ TRPB Book องค์ความรู้การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

TRPB Book องค์ความรู้การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 2249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

smiley ขอนำเสนอองค์ความรู้ Digital Book "การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก"

enlightened กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของกาแฟที่มีต้นกำเนิดในทวีปแอฟริกาไปสู่ยุโรป
และจากยุโรปได้แพร่หลายไปยังทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการทำไร่ปลูกกาแฟผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศไทยและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยทั่วไปกระบวนการผลิตและแปรรูปเมล็ดกาแฟมักมีของเสียเกิดขึ้น ทั้งเศษเปลือกเมล็ดกาแฟจากกระบวนการกะเทาะเปลือกและนํ้าเสียจากกระบวนการล้างเมือกที่มีค่าความสกปรกสูง จึงผลต่อระบบนิเวศทั้งในดิน นํ้าและอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเกษตรกรได้โดยตรง เพื่อการป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการจัดการของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกวิธี ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวทางมานำเสนอ คือ “การบำบัดนํ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ แบบวิธีทางชีววิทยาโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่มีความยั่งยืน ใช้ง่าย กระบวนการไม่ซับซ้อนและไม่ใช้สารเคมี ส่งผลให้มีราคาค่าลงทุนตํ่าอีกด้วย

ผู้เขียน              ผศ.รุ่งนภา เขียววิจิตร  เขตพื้นที่เชียงใหม่  สังกัดสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

จัดทำโดย         กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2566  จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-986-6
ISBN 978-974-625-985-9 (e-book)

 

heart อ่านแบบ Digital Book หรือ Download ได้ที่ https://trpb-app.rmutl.ac.th/book/book.php?id_book=30 yes

mail ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ สาระความรู้ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่ https://trpb.rmutl.ac.th/yes


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา