โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-30 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 วันที่ : 2022-12-30

แผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมถวาย ข้าวสาร แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ (วัดปทุมสราราม)
ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29 ธันวาคม 2565 แผนงานใต้ร่มพระบารมี" สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงาน นำข้าวสารส่วนหนึ่งจากกิจกรรมนาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์ “บ้าน วัด โรงเรียน มาถวายสามเณรโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์(วัดหนองบัว) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ ผู้อำนวยการเป็นผู้รับถวาย โดยมีวัต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา