โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผลงานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผลงานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 2344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการที่ผ่านการพิจารณา

ขับเคลื่อนและขยายผลงานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566

     ตามที่ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผลงานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อตอบโจทย์ศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักวิจัย ความชัดเจนของ ผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value of money) เมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับประโยชน์ (unit cost) รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ

     บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเรียบร้อบแล้ว โดยมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังเอกสารที่แนบท้าย
คลิ๊กที่นี้ เอกสารประกาศผล

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา