โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-24 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 วันที่ : 2023-02-24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ในโอกาสเปิดโครงการ รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ต่อ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเปิดโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา