โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง  | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่28 มีนาคม 2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย นายสามารถ สาลี และนางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน ตำแหน่งวิศวกร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้นายมานพ เวียงนิล หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงหน่วยงานราชการ และหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 40 หน่วยงาน ร่วมหารือสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2565 และแผนการดำเนินโครงการปี 2566 ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำเสนอแผนโครงการ ปี 2566 ในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบเครื่องมือวัดคุณภาพผลผลิตอาโวคาโด ด้วยเทคนิคการดูดแสงย่านใกล้อินฟราเรด และรายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2565 ได้แก่

1.การพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบ สนับสนุนสวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่

2.การพัฒนาเครื่องอบฟิล์มหด สนับสนุนการบรรจุภัณฑ์สินค้า ให้กับวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ขนิลเหนือ

3.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเกษตรอัจฉริยะ ระบบรดน้ำอัตโนมัติโดยใช้สมาร์ทโฟน

4.การพัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่อยกระดับสวนกุหลาบห้วยผักไผ่สู่การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้

 

ภาพ/เรียบเรียง นายสามารถ สาลีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา