โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 25 มิถุนายน 2567

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยพระมหากรุุณาธิคุณใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้โอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ร่วมดำเนิ... >> อ่านต่อ


25 พฤศจิกายน 2566 วันวชิราวุธ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เสาร์ 25 พฤศจิกายน 2566

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น  ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ >> อ่านต่อ


19 ตุลาคม 2566 วันเทคโนโลยีของไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พุธ 18 ตุลาคม 2566

          19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย หลังทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมาย ท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศ ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 >> อ่านต่อ


สถิตในดวงใจ...ไทยนิรันดร์ 13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศุกร์ 13 ตุลาคม 2566

     วันนวมินทรมหาราช มีความสำคัญ คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แปลว่าวันระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หน่วยราชการในพระองค์ไ... >> อ่านต่อ


รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2566
อังคาร 20 มิถุนายน 2566

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการรักษาพันธุ์พืชที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ : มะเขือเทศจักรพันธ์ 1, มะเ... >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 มาแล้วกับองค์ความรู้ Digital Book "การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์" >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 ขอนำเสนอองค์ความรู้ Digital Book "การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก" >> อ่านต่อ


TRPB Book การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 แนะนำองค์ความรู้ Digital Book "การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค"  นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ... >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ
พุธ 14 มิถุนายน 2566

 มาแล้วกับองค์ความรู้ Digital Book "การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ"  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการนำผ... >> อ่านต่อ


14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2565

          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ พระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 23


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา