โลโก้เว็บไซต์ วีรวิทย์   ณ วรรณมา | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 ผู้เขียน : วีรวิทย์ ณ วรรณมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ในโอกาสเปิดโครงการ รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานการจัดทำกังหันชัยพัฒนา ต่อ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเปิดโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสร้างทักษะวิชาชีพช่างยนต์ให้กับกลุ่มนักเรียนบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์เรียนชุมชมชาวไทยแม่ฟ้าหลวงบ้านราชา ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังวัดเชียงใหม่
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

         ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยงานภายใต้ร่มพระบารมี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินโครงการการยกศักยภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (EDU Spectrum) ได้ดำเนินโครงการย่อยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการสร้างทักษะวิชาชีพช่างยนต์ให้กับกลุ่มนักเรียนบนพื้นที่สูง” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาการยกระดับความสามารถทางเทคนิคและวิชาการให้กับกลุ่มครู ณ ศูนย์... >> อ่านต่อ


ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ ๒
พุธ 25 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

  ประกาศกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ ๒... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา